การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองโมบายแพลนขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองโมบายแพลนขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

31 กรกฎาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองโมบายแพลนขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

   วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดย นายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายทิวา  พงษ์ลิ้ม  หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองโมบายแพลนขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP เนื่องจากน้ำดิบในคลองร่อนทองมีความขุ่นสูง ต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองโมบายแพลนฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้น้ำ ได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด   

เลื่อนขึ้นข้างบน