การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบ

31 กรกฎาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานของ นางจันทิรา ทองพูลผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบ โดยมีนางภิญญา สุขเกษม หัวหน้างาน 8 งานตรวจสอบภูมิภาค 1กองตรวจสอบภูมิภาค 3 เปิดประชุมตรวจสอบ ชี้แจงคำนิยามตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทางการตรวจสอบ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ ซึ่งจะมีกิจกรรมการตรวจสอบเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน