การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการ กปภ.สาขาขอนแก่น () พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาขอนแก่น () โดย นายสุเมธ ได้ถ่ายทอดนโยบาย ของรปก.2 จากการประชุมไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานของกปภ.ด้านต่างๆ พร้อมร่วมพูดคุย ซักถาม ตอบข้อสงสัยด้านการปฏิบัติงาน และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพนักงานในสังกัด พร้อมได้เน้นย้ำถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการมุ่งเป้าลดน้ำสูญเสียอย่างจริงจัง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ดยครั้งนี้มีการประกาศผลการโหวตพนักงานดาวเด่นประจำงานไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยผู้จัดการฯ ได้มอบของที่ระลึกบรจุภัณฑ์ถุงกระดาษรักษ์โลก ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกด้วย

 

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการารประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน