การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่​สำรวจหาท่อแตกรั่ว พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่​สำรวจหาท่อแตกรั่ว พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมระบบประปา

01 สิงหาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่​สำรวจหาท่อแตกรั่ว พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมระบบประปา

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่​สำรวจหาท่อแตกรั่ว พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมระบบประปาทันที ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงในเขตพื้นที่ตลาดตำบลลำทับ ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๐.๓๐ น.ถึง ๒๓.๐๐ น. และได้พบจุดแตกรั่วจำนวน ๓ จุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดอัตราน้ำสูญเสีย และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อีกทั้งเป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน