กปภ.สาาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

30 กรกฎาคม 2563


กปภ.สาาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยผู้จัดการได้ติดตามความคืบหน้าการจัดจ้างเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ 10 ปี และทบทวนขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาในการสำรวจและการจ้ดจ้างการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่รวมถึงงานขยายเขตประปา ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรวดเร็วขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน