การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.10  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์องค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้คอร์รัปชั่น ทั้งยังแสดงสัญลักษณ์รวมพลังหัวใจสีน้ำเงิน "ชาว กปภ.เขต 10 โปร่งใส ไร้ทุจริต คือ ภารกิจของพวกเรา" เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง

เลื่อนขึ้นข้างบน