กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day


กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

          วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายรัตนัย แสงสว่าง ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563 และกิจกรรม 5 ส. ด้วยการทำความสะอาดและจัดเรียงเอกสารภายในอาคารสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินตามหลักการ "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" เพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีเป็นความระเบียบ เรียบร้อย น่าอยู่ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน