กปภ.สาขาพัทยา (พ) มอบน้ำดื่ม และเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตำบลหนองปรือ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) มอบน้ำดื่ม และเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตำบลหนองปรือ


กปภ.สาขาพัทยา (พ) มอบน้ำดื่ม และเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตำบลหนองปรือ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างาน ๘ งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา บริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน ๕๐ ขวด และมอบเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๑ บาท ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๖๕/๔๗ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
 งานลูกค้าสัมพันธ์ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน