กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาสที่ 4/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาสที่ 4/2563


กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาสที่ 4/2563

       เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้แก่ งานแผนงาน งานแหล่งน้ำ งานโครงการก่อสร้าง 1-3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาสที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

      นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการได้แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลตัวชี้วัดของ กปภ. โดยเน้นย้ำให้พนักงานในสังกัดทุกคน ตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน และซักซ้อมความเข้าใจตามประเด็นที่ตรวจพบของ สตส. เพื่อลดประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหมายงานตามหน้าที่ให้แก่งานโครงการก่อสร้าง 1,2 และ 3 เพื่อให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน