กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ปลูกป่าชุมชนเขาตาโล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ปลูกป่าชุมชนเขาตาโล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ปลูกป่าชุมชนเขาตาโล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนางมิ่งขวัญ ผึ่งผดุง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๒ นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ปลูกป่าชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณชุมชนเขาตาโล ข้างวัดเขาเสาธงทอง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี  โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา นักเรียน ประชาชน และคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานตามแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๑๕๒๕ ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร

"พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน