วันที่ 12 สิงหาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   โดยในเวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี   เวลา 09.00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยเพื่อมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน