กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2563” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2563”

20 สิงหาคม 2563


กปภ.สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ออกหน่วยเติมใจให้กัน  ครั้งที่ 4/2563”

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กปภ.สาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา  ระดีรมย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาแม่ริม และนายวุฒิศักดิ์  ไชยเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาแม่ริม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 /2563 ณ ชุมชนบ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกปภ. และร่วมพูดคุย สอบถามข้อมูล ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบประปา พร้อมมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.  ให้แก่ผู้ใช้น้ำ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน