กปภ.ข.๑ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๑ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปา

15 กันยายน 2563


กปภ.ข.๑ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปา

                  วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ,นายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และนางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เข้าพบนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เพื่อสอบถามปัญหาการบริหารจัดการน้ำประปาในเขตพื้นที่ พร้อมประชุมหารือวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมืองจ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน