ผอ.กปภ.เขต 1 ตรวจเยี่ยมกปภ.สาขาพนัสนิคม ตามโครงการสนทนาประสาประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.เขต 1 ตรวจเยี่ยมกปภ.สาขาพนัสนิคม ตามโครงการสนทนาประสาประปา


ผอ.กปภ.เขต 1 ตรวจเยี่ยมกปภ.สาขาพนัสนิคม ตามโครงการสนทนาประสาประปา

 
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 1 นำโดย นายวิทยา สามสุวรรณ ผอ.กปภ.เขต 1 นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผช.ผอ.กปภ.เขต 1 พร้อมผู้บริหารกปภ.เขต 1 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมฯ
โดยท่านผอ.กปภ.เขต มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กปภ.ข.และกปภ.สาขา ในโครงการสนทนาประสาประปา ตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน