กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมกันถ่ายทอดกิจกรรม “ที่นี่ องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมกันถ่ายทอดกิจกรรม “ที่นี่ องค์กรโปร่งใส”


กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมกันถ่ายทอดกิจกรรม “ที่นี่ องค์กรโปร่งใส”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันถ่ายทอดกิจกรรม "ที่นี่ องค์กรโปร่งใส" ในอังคารวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติด้านระเบียบ ข้อบังคับ ในด้านความโปร่งใส มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเน้นการขจัดปัญหาอุปสรรค และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน