การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทย - เอเชีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด ผู้ผลิตท่อ อุปกรณ์ข้อต่อที่ครบถ้วนสำหรับท่อ hdpe คุณภาพสูง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทย - เอเชีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด ผู้ผลิตท่อ อุปกรณ์ข้อต่อที่ครบถ้วนสำหรับท่อ hdpe คุณภาพสูง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทย - เอเชีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด ผู้ผลิตท่อ อุปกรณ์ข้อต่อที่ครบถ้วนสำหรับท่อ hdpe คุณภาพสูง

    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชน ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นางปภาริน  โนรีเวช พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทย - เอเชีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด ผู้ผลิตท่อ อุปกรณ์ข้อต่อที่ครบถ้วนสำหรับท่อ hdpe คุณภาพสูง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน