กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับโรงเรียนวัดบุปผาราม ในกิจกรรม ทำบุยครบรอบวันจัดตั้งโรงเรียน ครบรอบ 88 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับโรงเรียนวัดบุปผาราม ในกิจกรรม ทำบุยครบรอบวันจัดตั้งโรงเรียน ครบรอบ 88 ปี


กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับโรงเรียนวัดบุปผาราม ในกิจกรรม ทำบุยครบรอบวันจัดตั้งโรงเรียน ครบรอบ 88 ปี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563ที่ผ่านมา กปภ.สาขาตราดได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับโรงเรียนวัดบุปผาราม ในกิจกรรม ทำบุยครบรอบวันจัดตั้งโรงเรียน ครบรอบ 88 ปีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2563ดยมีนางวรนุช ครุฑอรัญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้แทนมอบน้ำดังกล่าว ณ กปภ.สาขาตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน