การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง "จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน"  โดยได้ออกให้บริการความรู้เรื่องน้ำประปา  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์  ตรวจสอบค่าน้ำผ่าน Line @pwathailand เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน