การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ปฏิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ปฏิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ปฏิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน​2563 นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมาย นายพรสุพรรณ ใจบุญ หัวหน้างานงานบริการฯ ปฏิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำเลาขวัญ​อ.เลาขวัญ จ​.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)

เลื่อนขึ้นข้างบน