กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๔/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๔/๒๕๖๓

17 กันยายน 2563


กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด กปภ.เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๓ และไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การลดอัตราน้ำสูญเสีย ความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่ส่งจ่ายน้ำประปา และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเป็นไปตามนโยบายของ กปภ. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหม่ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน