กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย


กปภ.เขต 10 ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย

           เนื่องด้วยวันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาค จ.นครสวรรค์  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

           พิธีดังกล่าว มีเหล่าสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาค จ.นครสวรรค์  เป็นผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมถวายพานพุ่มเป็นเครื่องราชสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน