กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

21 กันยายน 2563


กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดย นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยผู้จัดการ กปภ.สาขา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๙ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน