กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่12/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่12/63


กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่12/63

ในวันที่ 30 กันยายน  2563 เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง นำโดยนายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง หนง.และพนักงาน จัดกิจกรรม  Morning Talk ครั้งที่ 12/63  ( 1.) กล่าวคำพระบรมราโชวาทในหลวงราชกาลที่ 9 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  (2.)  เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาตรัง 11 เดือน  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 62 – สิงหาคม 2563  (3. )  ความมุ่งมั่น ตั้งใจสู่ความยั่งยืน เรื่อง "ร่วมสร้าง วัฒนธรรมความเสี่ยง"   (4.)การนำเสนอนวัตกรรมเกณฑ์การคัดเลือก กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID 19-  (5.) (ตัวแทนแต่ละงาน) เสนอวาระงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการที่ผ่านมา (6.) โหวตดาวเด่นประจำไตรมาส ได้แก่ งานจัดเก็บรายได้และงานบริการฯ.

เลื่อนขึ้นข้างบน