วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินโครงการกิจกรรมเยาวชนปลูกป่า ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินโครงการกิจกรรมเยาวชนปลูกป่า ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด


วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ  ศิลาแลง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมการดำเนินโครงการกิจกรรมเยาวชนปลูกป่า ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าเส้น  ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินโครงการกิจกรรมเยาวชนปลูกป่า ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 120 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน