การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางคู หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางคู หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางคู หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม  มอบหมายให้หัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

        เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางคู หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 11) โดย กปภ.สาขาขนอม ได้ร่วมขบวนแห่กฐิน และมอบเงินทำบุญ จำนวน 4,069 บาท ให้แก่วัดบางคู พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 350 ขวด

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับชุมชน อีกด้วย

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•โทรศัพท์ : 0-7552-8201

•โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

•Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

•Line id : pwa5551031

•PWA Line Official id : @pwathailand

เลื่อนขึ้นข้างบน