กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรม CSR ...กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2563 ก่อสร้างทางเชื่อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองแขม อ.คง จ.นครราชสีมา ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรม CSR ...กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2563 ก่อสร้างทางเชื่อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองแขม อ.คง จ.นครราชสีมา ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์


กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิมาย จัดกิจกรรม CSR ...กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2563 ก่อสร้างทางเชื่อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองแขม อ.คง จ.นครราชสีมา ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดกิจกรรม CSR โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2563 โดยดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแขม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองแขม อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นเงินงบประมาณกว่า 500,000 บาท มอบให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ โดยได้จัดพิธีส่งมอบไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี พันจ่าเอกวิชิต จิตต์หาญ รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กปภ.ข.2 ได้ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่จ่ายน้ำ อาทิโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนลำพระเพลิง และคลองส่งน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล และอาคาร อบต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โครงการก่อสร้างสะพานและทางเชื่อมเพื่อเข้าชุมชนหนองลาดตะเพียน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ กปภ.ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของชุมชนร่วมกัน

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน