การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา จากนั้นเวลา 10.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

เลื่อนขึ้นข้างบน