กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2563 ณ ศูนย์การค้าสเปลล์และฟิวเจอร์พาร์ค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2563 ณ ศูนย์การค้าสเปลล์และฟิวเจอร์พาร์ค


กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2563               ณ ศูนย์การค้าสเปลล์และฟิวเจอร์พาร์ค

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) โดยนางสาวอาณารมย์ สุดใจแจ่ม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2563 ณ ศูนย์การค้าสเปลล์และฟิวเจอร์พาร์ค อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมแผนการป้องกันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน