การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

นายกรีฑา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม เทศบาลตำบลเมืองปัก และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกไทย ณ บริเวณเทศบาลตำบลเมืองปัก และ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อ.ปักธงชัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่้ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

เลื่อนขึ้นข้างบน