กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดบัว ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดบัว ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา


กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดบัว ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

        เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วัดบัว ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยทำความสะอาดบริเวณวัด พร้อมกันนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน