กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 2 ณ กปภ.สาขาทุ่งสง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 2 ณ กปภ.สาขาทุ่งสง

03 สิงหาคม 2563


กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 2 ณ กปภ.สาขาทุ่งสง

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผอ.กปภ.ข.4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการภาคีเครือข่าย​ ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 2 ในพื้นที่​ กปภ.สาขาทุ่งสง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่​ 3-7 สิงหาคม 2563​
สำหรับกลุ่มภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ มีสาขาที่เข้าร่วมโครงการ คือ กปภ.สาขาทุ่งสง, กปภ.สาขานครศรีธรรมราช, กปภ.สาขาชะอวด, กปภ.สาขาปากพนัง, กปภ.สาขาจันดี, กปภ.สาขาขนอม, กปภ.สาขาเกาะสมุย และ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในหลากหลายกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ทำ Step test ค้นหาท่อแตกท่อรั่ว การทดสอบมาตรวัดน้ำ การสำรวจแผนที่แนวท่อ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ร่วมลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำและดูแลระบบประปาภายในบ้านตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน