กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 3 ณ กปภ.สาขากระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 3 ณ กปภ.สาขากระบี่

31 สิงหาคม 2563


กปภ.ข.4 จัดโครงการภาคีเครือข่าย ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 3 ณ กปภ.สาขากระบี่

     นายประทีป กุศลวัฒนะ ผอ.กปภ.ข.4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการภาคีเครือข่าย​ ลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 3 ในพื้นที่​ กปภ.สาขากระบี่ ระหว่างวันที่​ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563​
 
     สำหรับกลุ่มภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ มีสาขาที่เข้าร่วมโครงการ คือ กปภ.สาขากระบี่, สุราษฎร์ธานี (พ.),  กาญจนดิษฐ์, บ้านตาขุน, บ้านนาสาร, อ่าวลึก, คลองท่อม, พังงา, ท้ายเหมือง และภูเก็ต เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในหลากหลายกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ค้นหาท่อแตกท่อรั่ว การทดสอบมาตรวัดน้ำ การสำรวจแผนที่แนวท่อ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน