พนักงาน กปภ.ข.9 ร่วมโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พนักงาน กปภ.ข.9 ร่วมโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

04 พฤศจิกายน 2563


พนักงาน กปภ.ข.9 ร่วมโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกระทงและขยะมูลฝอย บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกปี เพื่อดูแลรักษาลำน้ำปิง ตามแผนขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 500 ขวด สำหรับแจกให้กับผู้ร่วมการทำกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน