กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑/๒๕๖๔

05 พฤศจิกายน 2563


กปภ.เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดการประชุมไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยมีนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ร่วมกับนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด กปภ.เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของสายงานภาค ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การลดอัตราน้ำสูญเสีย ความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่ส่งจ่ายน้ำประปา ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเป็นไปตามนโยบายของ กปภ. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงานใหม่ กปภ.เขต ๑ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน