การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการ กปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2564โดยให้บริการขึ้นทะเบียนติดตั้งผู้ใช้น้ำรับโอน ม.1 .บางปิด อ. แหลมงอบ. จำนวน 140 ราย มาเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. และทางทีมงานผลิต กปภ.สาขาตราด เข้าพัฒนาปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน ตำบลบางปิด ที่รับโอน.ฯ ให้สามารถใช้งานเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตน้ำ จ่ายในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน