กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง

18 ธันวาคม 2563


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำโดย นายอดุลย์ สมอุทัย หัวหน้างานอำนวยการ ,ว่าที่ร้อยตรีชโลทร ชมภูพงษ์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้ประสบอันตรายจากอุบัติเหตุ โดยมีกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เป็นสื่อกลางส่งผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการเป็น "ผู้ให้" ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง
ภาพข่าว : ทีมงานบริจาคโลหิต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน