กปภ.ข.๑ วางแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ Covid-๑๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๑ วางแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ Covid-๑๙

04 มกราคม 2564


กปภ.ข.๑ วางแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ Covid-๑๙

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ Covid-๑๙ กปภ.ข.๑ ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ กปภ.สาขาในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ Covid-๑๙ โดยการร่วมวางแนวทางฯ ได้เว้นระยะห่างในการสนทนา หรือ Social Distance อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานหลังใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน