กปภ.สาขาคลองหลวง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

07 มกราคม 2564


กปภ.สาขาคลองหลวง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง โดยนายวินัย สุขสุมิตร ได้ดำเนินการมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครรังสิต เข้าดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง บริเวณจุดบริการประชาชน  และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส(COVID – 19)

เลื่อนขึ้นข้างบน