กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาอู่ทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนายนพฤทธิ์  ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอู่ทอง  โดยได้แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564 ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" พร้อมทั้งปรึกษาหารือแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนร่วมกันของแต่ละสายงาน โดยแจ้งให้งานผลิตเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของ กปภ.สาขา กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เลื่อนขึ้นข้างบน