กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาลำปาง  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔

                         วันพุธที่   ๑๓    มกราคม   ๒๕๖๔    เวลา   ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง     นำโดยนายอนุชา     ศิริบวรเดช    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง   นายศุภกฤษณ์  จันทร์ศุภเสน  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ   พร้อมด้วยหัวหน้างาน     และพนักงานในสังกัด     จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า   (MorningTalk)    ครั้งที่     ประจำปี  ๒๕๖๔   วัตถุประสงค์เพื่อพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคิดเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด     ระหว่างผู้บังคับบัญชา     พนักงานและลูกจ้างใน สังกัด      ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ต่าง  ๆ   เพื่อนำไปปรับปรุงในการทำงานต่อไป ณ   ห้องประชุม       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง   อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง

                    ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์     สุนทะโรจน์

เลื่อนขึ้นข้างบน