การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ร่วมกันล้างถังตกตะกอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ร่วมกันล้างถังตกตะกอน

13 มกราคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง  ร่วมกันล้างถังตกตะกอน

นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้นายชวลิต ชำนาญยนต์ หัวหน้างาน งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มกราคม 2564 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้มาตรฐาน กปภ. ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 . ณ สถานีโรงกรองน้ำปลักแรด ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน