กปภ.สาขาปราณบุรี นำของที่ระลึกสัญญาลักษณ์ กปภ. สวัสดีปีใหม่ มอบให้กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านกิจการของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี นำของที่ระลึกสัญญาลักษณ์ กปภ. สวัสดีปีใหม่ มอบให้กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านกิจการของ กปภ.

13 มกราคม 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี นำของที่ระลึกสัญญาลักษณ์ กปภ. สวัสดีปีใหม่ มอบให้กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านกิจการของ กปภ.

กปภ.สาขาปราณบุรี นำของที่ระลึกสัญลักษณ์ กปภ. สวัสดีปีใหม่ มอบให้กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านกิจการของ กปภ. �

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี �นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล �ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา และพนักงานในสังกัด นำของที่ระลึกสัญลักษณ์ กปภ. สวัสดีปีใหม่ �2564 มอบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์�ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านกิจการของ กปภ.�เพื่อแสดงถึงความขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่

เลื่อนขึ้นข้างบน