กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ เปิดศูนย์บริการ "One Stop Service" ออกรับชำระค่าน้ำประปา และให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบระบบประปาเบื้องต้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ เปิดศูนย์บริการ "One Stop Service" ออกรับชำระค่าน้ำประปา และให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบระบบประปาเบื้องต้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

12 มกราคม 2564


กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ เปิดศูนย์บริการ "One Stop Service"  ออกรับชำระค่าน้ำประปา   และให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบระบบประปาเบื้องต้น  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่  12 มกราคม พ.ศ. 2564  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย  นายธำรง คุ้มเพชร  ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม มอบหมายให้พนักงานในสังกัด

ลงพื้นที่ เปิดศูนย์บริการ "One Stop Service" ออกรับชำระค่าน้ำประปา   และให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสอบระบบประปาเบื้องต้น  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในบริเวณเขตเทศบาลตำบลท้องเนียน และเขตเทศบาลตำบลขนอม และเพื่อเป็นการลดหนี้ค้างชำระ เพิ่มรายได้ให้กับ กปภ. อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ

ทั้งนี้ กปภ.สาขาขนอม ได้มีมาตรการป้องกันในการลงพื้นที่ให้บริการด้วยการให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการผู้ใช้น้ำ และจัดให้ผู้ใช้น้ำนั่งรอขณะรับบริการห่างจากเจ้าหน้าที่ประมาณ 1.5 – 2 เมตร เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 0 7552 8201

โทรสาร : 0 7552 8710

Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

Line id : pwa5551031

PWA Line Official id : @pwathailand

เลื่อนขึ้นข้างบน