กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

15 มกราคม 2564


กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔

กปภ.สาขาเพชรบุรี นำโดย นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายรัตนิกร หน่อแก้ว  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่  ๑๒  มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา บริเวณ อาคารอเนกประสงค์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  โดยท่านผู้จัดการฯ  ได้แสดงความห่วงใยพนักงานทุกคนให้รักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด  และกำชับงานบริการฯ ให้เร่งสำรวจประมาณการค่าติดตั้งเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี ๒๕๖๔ และเร่งการซ่อมท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย  พร้อมกำชับงานจัดเก็บรายได้ให้ช่วยเร่งรัดการติดตามหนี้ส่วนราชการ

เลื่อนขึ้นข้างบน