กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564

18 มกราคม 2564


กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันปรับปรุงอาคารสำนักงาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับการรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2564 ทั้งนี้ กปภ.สาขาสิงห์บุรี ยังปรับปรุงในส่วนของพื้นที่การให้บริการ โดยยึดหลักสะดวก ได้มาตราฐาน เข้าถึงง่ายอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน