กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาพนมสารคาม ยกระดับความปลอดภัย ห่างไกลโควิด - ๑๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาพนมสารคาม ยกระดับความปลอดภัย ห่างไกลโควิด - ๑๙

19 มกราคม 2564


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาพนมสารคาม ยกระดับความปลอดภัย ห่างไกลโควิด - ๑๙

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ โดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กปภ.สาขา ณ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา และ กปภ.สาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) โดยได้ยกระดับความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมได้จัดจุดคัดกรอง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เพิ่มวางเจลล้างมือฆ่าเชื้อฯลฯ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กปภ.สาขาฉะเชิงเทราและ กปภ.สาขาพนมสารคาม จะคงมาตรการดังกล่าวไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน