กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2564

28 มกราคม 2564


กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือนมกราคม 2564

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายอลงกรต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานบำรุงรักษา งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

    ทั้งนี้  นายอลงกรต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 10 ได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 อีกทั้งชี้แจงประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานในสังกัดได้รับทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน