กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (ครั้งที่ ๑) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (ครั้งที่ ๑)

04 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.เขต ๑ ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (ครั้งที่ ๑) ติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ จ.ชลบุรี เพื่อรับมือภัยแล้ง ปี ๖๔ ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้โครงการจัดทำผังน้ำการประชุม ลุ่มน้ำบางปะกง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าว ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ ได้นำเสนอแผนงานรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี สาขาบ้านบึง และสาขาพนัสนิคม และแผนงานการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดิบในพื้นที่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และสาขาบางคล้า รวมถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอีกด้วย ณ ห้องประชุมพระรถ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี
ต่อจากนั้น ในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ ๑ ณ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน