กปภ.เขต 10 หารือร่วมกับแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการย้ายแนวท่อในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต 10 หารือร่วมกับแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการย้ายแนวท่อในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

08 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.เขต 10 หารือร่วมกับแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการย้ายแนวท่อในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ให้การต้อนรับนายคำรณ ทองเนื้อเก้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อติดตามเร่งรัดความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการย้ายแนวท่อในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างของกรมทางหลวงซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดย ผอ.กปภ.ข.10 ชี้แจงว่า ได้ทำการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จทั้ง 3 โครงการ แต่อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว กปภ.จะเร่งรัดดำเนินการย้ายท่อต่อไป ทั้งนี้ หลังการเข้าหารือ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้มอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน