การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ร่วมลงนามร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ” ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ร่วมลงนามร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ” ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

15 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ร่วมลงนามร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ” ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายกิตติพงศ์  สมพงษ์พันธุ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ" ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยประชาชนสามารถขอน้ำประปา-ไฟฟ้า รับแจ้งท่อแตก ท่อรั่ว ไฟฟ้าตก และไฟฟ้าดับ ณ จุดบริการเดียว ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน